Hybridityö on uusi musta – miten johdat tuottavuutta ja hyvinvointia hybridinä?

Lue täältä miksi kannattaa investoida työntekijäkokemukseen. Työntekemisen tavat ja paikat ovat muuttuneet. Etätyöstä on tullut normaalia ja työnantaja ei voikaan pakottaa ihmisiä enää toimistolle. On keksittävä uudet tavat tehdä töitä yksin ja yhdessä niin, että liiketoiminta, tuottavuus ja tehokkuus eivät kärsi. Lähityö vs. etätyö -keskustelun sijaan tulisi keskittyä siihen, miten ihmiset voidaan pitää sitoutuneina ja tuottavina erilaisissa ympäristöissä ja miten vuorovaikutus ja yhteistyö saadaan toimimaan, vaikka ihmiset työskentelevät eri paikoissa.

hyvä-työntekijäkokemus

Mitä on hybridityö?

Hybridityö on paikasta ja ajasta riippumatonta, etätyön ja lähityön sekoitus, niin yksilön, tiimin, kuin organisaationkin näkökulmasta. Hybridityössä vuorovaikutuksen tavat ovat erilaisia kuin pelkästään lähi- tai pelkästään etätyössä.

Hybridityön hyödyt

Hyvin mietittynä ja johdettuna hybridityö mahdollistaa sekä hyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen parantumisen että liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun.

 • Hybridimalli tarjoaa joustavuutta ja antaa työntekijöille mahdollisuuden työskennellä heidän vahvuuksiensa mukaisesti, mikä puolestaan parantaa motivaatiota, sitoutumista ja tuottavuutta.
 • Keskeinen tekijä työtyytyväisyydessä on itsenäisyys. Kun tiimin työntekijät saavat itsenäisesti päättää miten, missä ja milloin työskentelevät, työtyytyväisyys ja innostus parantuvat.
 • Hybridityössä on helpompaa järjestää aikaa oppimiselle ja opiskelulle, koska työntekemisen
  paikka ja aika ovat säädettävissä itselle parhain päin.
 • Ihminen voi hyvin voidessaan toteuttaa psykologisia perustarpeitaan itselleen optimaalisella
  tavalla.
 • Hybridityö parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa
 • Luonto kiittää, kun työmatkaa ei tarvitse autoilla ainakaan joka päivä.

Hybridityön haasteet

Hybridityön tavat ja toimintamallit kannattaa pohtia yhdessä työyhteisön kanssa ja sitäkin pitää johtaa. Haasteita, joita voi joutua taklaamaan ovat

 • yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen kollegojen kanssa, yhteisöllisyyden puute ja yksinäisyys
 • Jotta ihmiset viitsivät tulla toimistolle, toimistolla on oltava ihmisille jokin lisäarvo.
 • Ihmiset kokevat, että heiltä vaaditaan liikaa.
 • Kun ihmiset eivät ole tekemisissä toistensa kanssa tai kun kokoukset ovat aina tarkan agendan mukaisia, vapaamuotoinen, rento, vuorovaikutus jää vähiin tai puuttuu kokonaan. Silloin vapaa ideoiden heittely ja niiden kehittely jää pois ja innovaatioiden määrä romahtaa.
 • Ihmiset kokevat hybridityön hektisenä – he hukkuvat kokouksiin ja viestitulvaan
 • vahvan ja yhdenmukaisen organisaatiokulttuurin ylläpitäminen
 • Huono tiedonkulku
 • Jotkut unohtuvat, koska ovat muualla

Lue mitä Kauppalahti sanoo hybridityöstä.

Miten huolehditaan hyvinvoinnista lähi-, etä- ja hybridityössä?

Onnellinen ja innostunut työntekijä on tehokas ja levittää hyvää fiilistään myös muille. Filosofi, onnellisuustutkija, Frank Martela puhuu psykologisista perustarpeista, joiden täyttyessä ihminen kokee onnellisuutta. Voidaan lähteä siitä, että jos työpaikalla, minkä muotoisessa työskentelyssä tahansa, psykologiset perustarpeet täyttyvät, työntekijä kokee hyvinvointia ja innostusta.

Kattavien tutkimusten mukaan psykologiset perustarpeet ovat:

Yhteisöllisyys

Ihminen kaipaa tunnetta siitä, että hän on osa yhteisöä. Yhteisöllisyys tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja siihen liittyy

 • tunteiden jakaminen: innostus moninkertaistuu jaettaessa ja negatiiviset tunteet puoliintuvat
 • palautteen saaminen sekä kiittävässä että kehittävässä mielessä
 • Ideointi
 • Psykologinen turvallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa

Kyvykkyyden kokeminen

Innostus ja työnimu mahdollistuvat, kun ihminen saa käyttää omia vahvuuksiaan. Innostunut ja työn imua kokeva ihminen on tehokas ja halukas kehittymään ja kehittämään. Uuden oppiminen pitää innostusta yllä eikä leipääntyminen uhkaa.

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuuden kokemukseen liittyy tunne valinnan vapaudesta ja siitä, että saa tehdä arvojensa mukaista työtä ja allekirjoittaa yrityksen arvot. Tähän liittyy myös se, että työntekijät saavat olla mukana päätöksen teossa. Vapaaehtoisuuden kokemus on tärkeää merkityksellisyyden luomisessa.

Hyvän tekeminen

Tutkimusten mukaan hyvät teot tuovat vähintään yhtä paljon hyvää mieltä teon tekijälle kuin tekemisen kohteelle. Pienet teot työpaikalla tai työpäivän aikana ja kokemus siitä, että omalla työllä tekee hyvää maailmalle, tuovat siis hyvää oloa ja onnellisuutta.

Kuuntele mitä Frank Martela sanoo elämän tarkoituksesta: