Mitä kaikkea vuokrasopimus sisältää

Mikäli vuokrasuhteen osapuolille tulee riitaa sopimuksen ehdoista, vuokranantajan tulee ehdottomasti ottaa esille vuokrasopimus, joka on laadittu asuntoa vuokrattaessa. Vuokrasopimus voi olla hyvä tarkastaa myös aina silloin tällöin vaikka mitään riitaa ei olisikaan. Tässä artikkelissa käymme läpi vuokrasopimuksen pakolliset ja yleisimmät kohdat, jotta sopimus olisi ensinäkin laillinen ja toisekseen riittävän kattava erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksin. Vuokrasopimus voidaan nykyaikana allekirjoittaa vallan mainiosti myös sähköisesti, vahvalla tunnistautumisella. Vuokraustoimintaa ja vuokrasopimusten sisältöä ohjaavat AHVL (eli asuinhuoneenvuokralaki) sekä hyvä vuokratapa. Tässä artikkelissa olemme listanneet niiden sekä käytännön kokemuksen perusteella vuokrasopimuksen tärkeimmät sisällöt.

Internetistä löytyy erilaisia vuokrasopimuspohjia, joita voi olla mahdollista käyttää myös ns. itsevuokrauksessa, mutta yleensä laillistetuilla vuokravälittäjillä ja toisinaan myös esimerkiksi isännöintitoimistoilla on käytössään laadukkaat ja vuosien saatossa muokkautuneet omat pohjansa. Lisäksi Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenistöllä on mahdollisuus käyttää yhdistyksen tietopankin dokumenttipohjia.

Vuokrasopimuksen pakolliset tiedot

Vuokrasopimuksessa on tietysti ilmaistava sopimuksen osapuolet, joita vuokrasopimus koskee. Vuokranantaja voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai kuolinpesä. Yhteisesti omistetussa sijoitusasunnossa voi olla useita vuokranantajia. Vuokranantajien osalta on tärkeää merkitä myös yksilöivät yhteystiedot, vuokrasuhteen aikaiset yhteystiedot ja vuokranmaksutili. Toki esimerkiksi vuokranmaksutiedot voidaan ilmoittaa myös jälkikäteen vuokralaiselle, mutta tärkeiden tietojen kokoaminen samaan sopimukseen voi olla järkevää.

Vuokralaisena voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Nykyään on ehkä hieman yleisempää, että vaikka työnantaja maksaisi työntekijänsä vuokran, tämä tekee vuokrasopimuksen omiin nimiinsä ja työnantajayrityksen palkkahallinto ratkaisee asian niistä lähtökohdista. Yleensä sopimukseen ei merkitä vuokranantajan henkilötunnusta, mutta vuokralaisen osalta sen näkyminen on tärkeää, vuokralaisen ollessa luonnollinen henkilö. Muita tärkeitä henkilöllisyyttä yksilöiviä tietoja ovat entinen kotiosoite, joka on siis voimassa vielä sopimusta laadittaessa, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten asuinkumppanien nimet.

Vuokrasopimus ei myöskään voi olla riittävän kattava, jos siinä ei eritellä mistä asunnosta on kyse tai paljonko kohteen vuokraksi on sovittu ja koska sopimus alkaa. Vuokrasopimukseen tulisi aina kohteen osoitteen lisäksi listata sen perustiedot, kuten huoneistotyyppi, pinta-ala, kunto vuokrasopimusta allekirjoitettaessa sekä käytössä olevat muut tilat. Vuokrasopimuksella sovitaan myös, kuinka sopimus päättyy. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Osapuolten vapaasti sovittavat ehdot

Vaikka sopimus olisi toistaiseksi voimassa oleva, osapuolet voivat rajoittaa sopimuksen alussa yhteisellä päätöksellä aikaisinta mahdollista irtisanomisaikaa. On varsin yleistä, että vuokrasopimus on alusta asti toistaiseksi voimassa oleva, mutta sen voi irtisanoa aikaisintaan yhdentoista tai kahdentoista kuukauden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta aina yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on alle vuoden jatkuneissa sopimuksissa kolme kuukautta ja vuoden jälkeen puoli vuotta. Irtisanomisaika lasketaan aina seuraavan kalenterikuukauden mukaan.

Vuokrasopimusta laadittaessa ei ole pakollista sopia vuokravakuudesta, mutta vuokranantaja ei voi myöskään jälkikäteen vaatia sitä, jos siitä ei allekirjoitettaessa sovita. Vakuuden määrä on myös vapaaehtoisesti sovittavissa, mutta laki määrää sille ylärajan. Vuokra- tai sopimusvakuus vuokrasuhteessa voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Sen sijaan vuokralaisen oma vastuu tai ulkopuolisen takaajan taloudellinen vastuu eivät rajoitu kolmeksi kuukaudeksi, vaan sopimuksesta vastaava henkilö joutuu maksamaan vuokran ja muut sopimukseen perustuvat kustannukset ja kulut, koko vuokrasuhteen ajan. Mikäli asunto luovutetaan vuokranantajalle huonossa kunnossa ja vuokranantajalla on oikeus teettää huoltotöitä vuokralaisen lukuun, korvausvelvollisuus jatkuu vuokrasuhteen päättymisen jälkeenkin. Lakiin perustuviin ehtoihin ei voi sopia muutoksia. Esimerkiksi hallinnan luovutuksesta tai vuokraoikeuden siirtämisestä säädetään laissa, vaikka moni vuokranantaja haluaisikin kirjauttaa sopimukseen ehtoja, jotka kaventavat vuokralaisen oikeuksia. Toisaalta laki antaa vuokranantajalle selkeitä oikeuksia esimerkiksi huoneiston valvontaan liittyen. Vaikka vuokrasopimus ei tuntisikaan pykälää vuokran korottamisesta, vuokranantajalla voi olla oikeus irtisanoa vuokrasopimus, korottaakseen vuokraa uudessa sopimuksessa kohtuulliselle tasolle.

Samankaltaisia artikkeleita