Sisustussuunnittelijan koulutus – monipuolista suunnitteluosaamista sisustussuunnittelijan ammattiin

Sisustussuunnittelijaksi voi nykyään opiskella useissa eri oppilaitoksessa ja opistoissa. Useimmissa sisustussuunnittelijan koulutuksissa opiskelu on osa-aikaista ja kestää noin 1-2 vuotta. Yksi pisimpään suunnittelukoulutusta monimuoto-opiskeluna järjestävistä oppilaitoksista on AJK-Jatkokoulutus, jossa sisustussuunnittelijan koulutus suoritetaan työn ohella reilussa vuodessa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole suunnittelupainotteista ammattitutkintoa, johon Opetushallitus olisi laatinut tutkinnon perusteet. Useissa oppilaitoksissa voi kuitenkin opiskella taideteollisuusalan ammattitutkinnon eli sisustajan koulutuksen. Sisustajan opinnoissa opiskelijat hankkivat käytännönläheistä osaamista ja kädentaitoja, jotka liittyvät muun muassa pintakäsittelyihin ja sisätilojen rakennustöihin. Opinnoissa perehdytään myös materiaaleihin, väreihin ja valaistukseen, mutta varsinainen suunnitteluosaaminen jää vähemmälle huomiolle. Sisustajien vahvuutena onkin muiden tekemisen suunnitelmien käytännön toteuttaminen. Sisustajat voivat työskennellä esimerkiksi sisustustöiden toteuttajina, sisustusmyyjinä tai yrittäjinä.

sisustussuunnittelijan-koulutusta-aikuisille

Miten sisustussuunnittelijan koulutus eroaa sisustajan koulutuksesta?

Koska Suomesta ei löydy suunnittelupainotteista toisen asteen koulutusta, monet yksityiset oppilaitokset ja opistot ovat lähteneet paikkaamaan koulutustarvetta tarjoamalla erilaisia kodin ja julkisen tilojen sisustussuunnittelukoulutuksia ja -kursseja. Nämä eroavat sisustajan koulutuksesta erityisesti siinä mielessä, että sisältö painottuu vahvemmin tilojen suunnitteluun. Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opitaan laatimaan asiakkaalle sisustussuunnitelmia. Kuten nimikin kertoo, sisustussuunnittelijan toimenkuva painottuu nimenomaan suunnitteluun, eikä sisustussuunnittelija toimi suunnitelmien toteuttajana.

Suurin ero sisustussuunnittelijan ja sisustajan koulutuksessa onkin siinä, että jälkimmäinen painottuu suunnitelmien toteuttamiseen ja siihen liittyvään osaamiseen. Opiskelu sisustussuunnittelijan koulutuksessa ei johda ammattitutkintoon, mutta sisustussuunnittelijan koulutusten suorittaneet saavat kuitenkin ammatillista suunnitteluosaamista ja monet päätyvät valmistumisen jälkeen yrittäjiksi tai työllistyvät toisen yrityksen palveluun tekemään sisustussuunnittelua.

Sisustussuunnittelijan koulutusta aikuisopiskeluna

Sisustussuunnittelijan koulutus toteutetaan useimmiten aikuiskoulutuksena, johon tullaan myös täysin eri aloilta. Joillekin sisustussuunnittelijan ammatti on pitkäaikainen haave ja osalle sisustussuunnittelijan koulutus ajoittuukin työuralla siihen vaiheeseen, kun ensimmäiseen uraan halutaan muutosta. Sisustussuunnittelijan koulutus suoritetaan monesti työn ohella. Alan vaihtaminen on suuri päätös elämässä ja sitä on saatettu miettiä jo pitkään. Nykyään uraputki ei enää ole niin yksiselitteinen: erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia käydään aiempaa enemmän ja jopa täysin uuden alan opiskelu aikuisiässä ei enää ole harvinaista. Puhutaankin elinikäisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Aikuisopiskelijalla motivaatio on usein erinomaisella tasolla ja hän on aidosti kiinnostunut opiskeltavasta alasta kuten sisustussuunnittelusta. Aikuisopiskelijalla on myös enemmän kokemusta, joten opittua on helpompi soveltaa käytäntöön. Kokemus ja motivaatio ovat suuria etuja onnistuneessa oppisprosessissa ja näin ollen osa päätyykin menestyväksi sisustussuunnittelijaksi täysin toiselta alalta.

Sisustussuunnittelua voi opiskella myös harrastusmielessä

Kaikilla sisustussuunnittelijan koulutukseen osallistuneille ei suinkaan ole tavoitteena ryhtyä tekemään sisustussuunnittelua työkseen. Sisustussuunnittelua saatetaan opiskella myös harrastusmielessä. Sosiaalinen media, sisustusaiheiset blogit, sisustuslehdet ja sisustamiseen liittyvät televisio-ohjelmat ovat tuoneet sisustamisen ja sisustusideat ihmisten lähelle arkeen ja lisänneet kiinnostusta kauniita ja toimivia koteja kohtaan.

Kauniita koteja ja sisustuksia pääsemme ihailemaan esimerkiksi Asuntomessuilla, televisiossa ja blogeissa. Esimerkiksi seuraavalla videolla pääsee kurkkaamaan koko talon sisustusta sekä sisältä että ulkoa:

Myös oman kodin remontoinnissa tai talon rakentamisessa on hyötyä osaamisesta, jota sisustussuunnittelijan koulutus tarjoaa. Jotkut päätyvätkin sisustussuunnittelijan koulutuksen jälkeen suunnittelemaan lähinnä ystävien, tuttavien ja sukulaisten koteja omaksi iloksi.

Sisustussuunnittelijan ammatti on jatkuvaa kehittymistä

Sisustussuunnittelijan ammatissa tarvitaan monenlaisia taitoja. Suunnittelijalta vaaditaan muun muassa laajaa materiaalitietoutta, kykyä hahmottaa tilaa ja laatia suunnitelmapiirroksia sekä taitoa toimia asiakkaiden kanssa. Jos toimii sisustussuunnittelijayrittäjänä, tarvitaan myös taitoa myydä ja markkinoida omia palveluita sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Tänä päivänä suunnitelmat piirretään useimmiten tietokoneella, joten sisustussuunnittelijan on hallittava myös jokin suunnitteluohjelma. Kuten kaikki alat, niin myös suunnitteluala kehittyy jatkuvasti, joten suunnittelijan kannattaakin alusta lähtien olla aktiivinen tiedon etsijä ja oman osaamisen kehittäjä.

Samankaltaiset artikkelit